Agendia heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van het standpunt van Zorginstituut Nederland (ZINL) en het advies aan Minister Bruins om de borstkankertest MammaPrint niet toe te laten tot de basisverzekering.

We staan uiteraard pal achter de kritiek van alle Nederlandse oncologische beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties op dit advies en hun oproep aan ZINL voor aanpassingen en modernisering van de gebruikte (statistische) beoordelingsmethodieken. Deze gezamenlijke reactie op het rapport van ZIN is gepubliceerd op de websites van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Oncologen (NVMO).


De MammaPrint-test is in een aantal uitgebreide studies vele jaren zeer grondig onderzocht. Met name de MINDACT-studie onder 6.693 Europese vrouwen, onder leiding van een onafhankelijk en gerenommeerd onderzoeksteam, heeft geleid tot erkenning van de MammaPrint test met het hoogst haalbare niveau van klinisch bewijs, level 1A.

Vrouwen die klinisch gezien een hoog risico op terugkeer van hun tumor hebben, maar op basis van de MammaPrint geen chemotherapie krijgen, hebben een uitstekende kans op genezing. Patiënten met een ‘Laag Risico’ MammaPrint-uitslag kunnen op basis van deze studie dus chemotherapie achterwege laten en daarmee blijft hen de negatieve en vaak schadelijke bijverschijnselen van chemotherapie bespaard. De studie werd in augustus 2016 in het gezaghebbende Amerikaanse medische tijdschrift New England Journal of Medicine gepubliceerd.

Agendia voorzag daarna een snelle opname in de Nederlandse basisverzekering. Maar de studiedata werden eerst uitgebreid in Europees verband (EUnetHTA), waarin ook ZINL een rol speelde, beoordeeld. In dat onderzoek, dat richtinggevend is geweest voor het besluit van ZINL, is een andere – en naar de mening van vele deskundigen uit het veld onjuiste – beoordelingsgrondslag gebruikt dan die waarop MINDACT zo zorgvuldig was gebaseerd.

De toepassing van de MammaPrint bij vrouwen met vroegstadium borstkanker is ook in vele (inter)-nationale richtlijnen opgenomen, waaronder die van het toonaangevende Amerikaanse American Society of Clinical Oncology (ASCO) en de Europese European Society for Medical Oncology (ESMO). MammaPrint en haar (mede)uitvinder Professor Laura van’t Veer hebben meerdere malen innovatieprijzen voor deze moleculair diagnostische test mogen ontvangen, ook namens Nederlandse ministeries.

Zoals bekend wordt MammaPrint door nagenoeg alle Nederlandse zorgverzekeraars reeds sinds 2010 vergoed, aangezien zij de toegevoegde waarde van de test voor vrouwen met borstkanker, maar ook voor het beperken van de kosten nadrukkelijk onderkennen. Ook zij hebben er in het voortraject van het besluit van ZIN krachtig op aangedrongen de test toe te laten tot de basisverzekering.

Wij voelen ons dan ook gesterkt door alle betrokken partijen die in het voortraject een positief advies voor toetreding tot de basisverzekering hebben gegeven. Helaas is ZINL hier niet in meegegaan. Voor het vervolg kijken we evenwel uit naar nauwe samenwerking met ZINL om MammaPrint beschikbaar te houden voor artsen en hun patiënten en deze alsnog in de basisverzekering toegelaten te krijgen voor patiënten waar deze test van meerwaarde kan zijn bij het nemen rondom behandelbeslissingen.

Agendia blijft groot vertrouwen houden in de werking en toegevoegde waarde van MammaPrint. Daarnaast blijven we met grote toewijding samen met behandelend artsen bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten. De keuze om met behulp van deze innovatieve en moderne genomische test chemo al dan niet te ondergaan, mag hen niet worden ontnomen.

Agendia blijft gecommitteerd MammaPrint te kunnen blijven leveren. Voor 2018 is de vergoeding van zorgverzekeraars in ieder geval gegarandeerd en besprekingen voor 2019 zijn gaande.

Behandeling op maat (personalised medicine) met hulp van MammaPrint heeft in onze optiek absoluut de toekomst!