U hebt borstkanker

De diagnose borstkanker brengt veel onzekerheid met zich mee en maakt dat u voor lastige beslissingen kunt komen te staan. Samen met uw artsen en uw naasten wilt u het beste behandelplan voor u zelf kiezen. MammaPrint kan u daarbij helpen.

Volgende stap na de diagnose borstkanker

Na de diagnose borstkanker moeten er veel ingrijpende beslissingen genomen worden over zaken die voor de meeste patiënten allemaal nieuw zijn. Ook worden er veel moeilijke en/of onduidelijke termen gebruikt: poortwachtersklier, borstsparende of niet-borstsparende operatie, (neo-) adjuvante behandeling, hormoongevoeligheid, anti-hormonale behandeling, etc. Voor de meeste borstkanker patiënten wordt ook besproken of chemotherapie noodzakelijk is.

Wel of geen chemotherapie?

Of chemotherapie voor u van toegevoegde waarde is hangt onder meer af van de grootte van de tumor, de hormoongevoeligheid van de tumor, de leeftijd van de patiënt en hoeveel lymfeklieren zijn aangedaan. Voor een grote groep van deze patiënten kan MammaPrint extra informatie geven over of chemotherapie noodzakelijk is of veilig achterwege gelaten kan worden.

Hoe agressief is uw tumor?

Dat is de vraag waar in dit stadium alles om draait. Hoe preciezer het antwoord op deze vraag, des te nauwkeuriger uw arts een passende therapie kan kiezen. De meeste tumoren hebben een erg lage kans om uit te zaaien, en voor deze patiënten is chemotherapie overbodig. Als er wel een verhoogde kans is dat de tumor zal uitzaaien, kan chemotherapie zinvol zijn. Chemotherapie is bedoeld om de kans te verkleinen dat de kanker terug zal keren. Aan de hand van verschillende factoren wordt bepaald wat het risico is op uitzaaiingen van borstkanker en of chemotherapie zinvol en/of noodzakelijk is.