Er bestaan geen identieke borstkankertumoren, daarom reageert elke patiënt anders op behandelingen. Voor vrouwen met vroeg stadium van borstkanker, is er de MammaPrint- en BluePrint-test, die een persoonlijk profiel van uw tumor oplevert dat patiënten en artsen informatie geeft over de kans op uitzaaiingen van borstkanker.

MammaPrint

MammaPrint is een test die 70 specifieke genen onderzoekt in uw tumor, om te bepalen hoe agressief deze is. MammaPrint bepaalt dus hoe groot de kans op uitzaaiingen is.

Als u borstkanker heeft stelt uw arts een behandelplan op dat afhangt van de klinische kenmerken van de tumor zoals bijvoorbeeld de grootte van uw tumor, de hormoongevoeligheid (ook wel hormoonreceptorstatus genoemd, ‘ER’ of oestrogeen receptor) en de aanwezigheid van eventuele door borstkankercellen aangetaste lymfeklieren. Deze factoren, kunnen eventueel samen met de uitslag van de MammaPrint, helpen een persoonlijk behandelplan op te stellen en u en uw arts te helpen bij de beslissing of u wel of geen chemotherapie nodig heeft.

MammaPrint is een belangrijke aanvulling op de reguliere klinische factoren die artsen gebruiken voor het samenstellen van het juiste behandelplan. De uitslag van de MammaPrint-test geeft een nauwkeurige risico-inschatting voor de patiënt. Hierdoor wordt een optimale en best passende behandeling mogelijk. Met uw arts kunt u bespreken of de MammaPrint in uw situatie geschikt is.

Klik hier voor meer informatie over MammaPrint

BluePrint

Naast de MammaPrint kan de arts ook de BluePrint-test aanvragen. BluePrint kijkt naar de expressie van 80 genen in het tumorweefsel, en kijkt welk moleculair subtype daaruit naar voren komt. De borstkankertumor wordt ingedeeld in een van de volgende subtypes: Luminaal-, Basaal-, HER2-type. Er is steeds meer bewijs in de medische wereld dat deze onderverdeling in moleculaire subtypes iets zegt over de respons op bepaalde therapieën zoals chemo-en hormoontherapie1.

Klik hier voor meer informatie over BluePrint

Verschil genexpressietest en genetische test

De termen genexpressietest en genetische test worden vaak door elkaar gehaald. Er is echter een duidelijk verschil. Genexpressie onderzoekt het gedrag (de ‘expressie’ van bepaalde genen) van de borstkankertumor en bepaalt aan de hand daarvan welke behandeling het meest zinvol is. Genetische testen betekenen vaak een onderzoek naar de erfelijkheid van borstkanker. Ongeveer 5-10 procent van de gevallen van borstkanker wordt veroorzaakt door een erfelijke aanleg. Er is dan sprake van een foutje in bijvoorbeeld het BRCA1 of BRCA2-gen, dat is doorgegeven van ouder op kind.2

1.Cardoso F, et al. Can Surrogate Pathological Subtyping Replace Molecular Subtyping? Outcome Results from the MINDACT Trial. Poster gepresenteerd tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium. December 2016; San Antonio, Texas.

2.BRCA.nl https://brca.nl/nl/wat-brca