Naast de MammaPrint kan de arts ook de BluePrint test aanvragen.

BluePrint kijkt naar de expressie van 80 genen in het tumorweefsel, en kijkt welk moleculair subtype daaruit naar voren komt. De borstkankertumor wordt ingedeeld in een van de volgende subtypes: Luminaal-, Basaal-, of HER2-type. Er is steeds meer bewijs in de medische wereld dat deze onderverdeling in moleculaire subtypes iets zegt over de respons op bepaalde therapieën zoals chemo- en hormoontherapie.1

Welke informatie levert de BluePrint op?

De moleculaire subtypering van de BluePrint geeft uw arts informatie over hoe de tumorcellen onder de cel-oppervlakte functioneren. Het borstkanker type kan bepaald worden via traditionele technieken (IHC/FISH). Echter, deze onderzoeken beoordelen de tumor alleen door de kenmerken van de buitenkant te onderzoeken. De BluePrint genexpressietest gaat dieper dan dat, door te onderzoeken welke genen het gedrag van de tumorcellen vanuit de binnenkant aansturen en kijkt of de aangestuurde eiwitten ook daadwerkelijk functioneel zijn.

Moleculaire Subtypen van borstkanker

BluePrint is een test die kijkt welk moleculair subtype uw tumor heeft. Dit is voornamelijk van belang bij borstkankerpatiënten met een verhoogd risico op terugkeer (uitzaaiing) van borstkanker. De BluePrint is meestal een bevestiging van de uitslagen van onderzoeken in het ziekenhuis. Soms is de uitslag van de BluePrint test, niet in lijn met eerdere uitslagen in het ziekenhuis en dan kan het handig zijn met uw arts te bespreken wat de BluePrint uitslag in zo’n geval betekent.

Door het combineren van de MammaPrint- en BluePrint-test zijn er vier subtype-uitslagen mogelijk:

  • Luminaal A (MammaPrint Laag Risico/BluePrint-uitslag Luminaal): Deze vorm van borstkanker wordt het meest vastgesteld (bij 50-60% van alle borstkankergevallen) en is vaak goed behandelbaar met hormoontherapie. Dit type heeft namelijk een hoog expressie niveau van de oestrogeen receptor (ER). Dit betekent dat dit type borstkanker hormoongevoelig is en goed reageert op hormoontherapie. Vergeleken met andere subtypen heeft dit subtype een lagere kans op terugkeer, wat de MammaPrint-uitslag bevestigt.
  • Luminaal B (MammaPrint Hoog Risico/BluePrint-uitslag Luminaal): Bij 15-20% van de borstkankertumoren is de uitslag subtype Luminaal B. Dit betekent dat de MammaPrint-uitslag aangeeft dat de tumor een verhoogde kans heeft om uit te zaaien. Chemotherapie wordt dan ook meestal voorgesteld als behandeling. Dat de tumor van het Luminaal-type is, geeft aan dat de tumor sterk hormoon gereguleerd is en daardoor een grote kans heeft goed te reageren op hormoontherapie.
  • Basaal-type (ook wel Triple Negatief)
    Ongeveer 15% van de borstkanker tumoren heeft de uitslag Basaal-type. Meestal zijn deze tumoren ‘triple-negatief’. Dit subtype heet ‘triple-negatief’ omdat de tumor geen over-expressie van zowel de oestrogeen (ER) en progesteron (PR) receptor laat zien en het eiwit HER2* ontbreekt. Oftewel: drie keer negatief. Bij Basaal-type borstkanker (of triple negatieve borstkanker) is er een verhoogd risico op uitzaaiingen en is chemotherapie zinvol omdat dit het risico op uitzaaiingen verlaagt.
  • HER2-type
    Tumoren die HER2-positief zijn, hebben een overproductie van een eiwit dat HER2* heet. Dit gen stuurt kankercellen aan om te groeien en uit te zaaien. Er zijn behandelingen specifiek gericht tegen HER2-positieve tumoren, die het risico op uitzaaiingen verlagen.
    De HER2-gerichte behandelingen worden meestal samen met chemotherapie voorgeschreven. Als de HER2-tumor ook sterk hormoon-gereguleerd is, kan de BluePrint uitslag terugkomen als “Luminaal-type”. Het betekent dan niet dat het geven van HER2-specifieke therapie geen zin heeft, maar wel dat hormoon therapie mogelijk ook zinvol is.

* HER2: Humaan Epidermale groeifactor Receptor 2

1.Cardoso F, et al. Can Surrogate Pathological Subtyping Replace Molecular Subtyping? Outcome Results from the MINDACT Trial. Poster gepresenteerd tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium. December 2016; San Antonio, Texas.