BluePrint is een test die 80 specifieke genen onderzoekt in uw tumor, om te bepalen welk moleculair subtype uw tumor heeft. De borstkankertumor wordt ingedeeld in een van de volgende subtypes: Luminaal-, HER2-, of Basaal-Type. Het moleculaire subtype levert waardevolle informatie over het gedrag van de tumor en over de respons op therapieën.

Welke informatie levert de BluePrint op?

De moleculaire subtypering van de BluePrint geeft uw arts informatie over hoe de tumorcellen onder de cel-oppervlakte functioneren. Het borstkanker type kan bepaald worden via traditionele technieken (IHC/FISH). Echter, deze onderzoeken beoordelen de tumor alleen door de kenmerken van de buitenkant te onderzoeken. De BluePrint genexpressietest gaat dieper dan dat, door te onderzoeken welke genen het gedrag van de tumorcellen vanuit de binnenkant aansturen en kijkt of de aangestuurde eiwitten ook daadwerkelijk functioneel zijn.

Moleculaire Subtypen van borstkanker

BluePrint is een test die kijkt welk moleculair subtype uw tumor heeft. Dit is voornamelijk van belang bij borstkankerpatiënten met een verhoogd risico op terugkeer (uitzaaiing) van borstkanker. De BluePrint is meestal een bevestiging van de uitslagen van onderzoeken in het ziekenhuis. Soms is de uitslag van de BluePrint test, niet in lijn met eerdere uitslagen in het ziekenhuis en dan kan het handig zijn met uw arts te bespreken wat de BluePrint uitslag in zo’n geval betekent.

Door BluePrint wordt de borstkankertumor ingedeeld in een va nde volgende subtypes:

Luminaal-Type: Deze vorm van borstkanker heeft een hoog expressie niveau van hormoon receptoren (oestrogeen en progesteron).
Dit subtype kan met MammaPrint verder worden gestratificeerd in een tumor van het luminale A-type (laag risico) en een tumor van het luminale B-type (hoog risico). Deze luminale subtypen hebben duidelijk verschillende resultaten en deze informatie moet dus worden opgenomen in de planning van uw behandeling om de kans op genezing te maximaliseren.1,2

HER2-type: Deze vorm van borstkanker heeft een hoge productie van het HER2 eiwit (Humaan Epidermale groeifactor Receptor 2). Er zijn behandelingen specifiek gericht tegen HER2-positieve tumoren. Als uw tumor HER2-positief is en ook sterk hormoongevoelig is, kan de BluePrint uitslag terugkomen als “Luminaal-type”. Het betekent dan niet dat het geven van HER2-specifieke therapie geen zin heeft, maar dat de ‘luminale-route’ dominant is.

Basaal-Type: Bij deze vorm van borstkanker is er geen over expressie van oestrogeen (ER), progesteron (PR) en ontbreekt er overproductie van HER2. Dit moleculaire subtype is agressiever en als u dit subtype heeft kan u baat hebben bij neoadjuvante (voor de operatie) in plaats van adjuvante (na de operatie) behandeling.2

Het laboratorium

De BluePrint-test wordt uitgevoerd in een laboratorium van Agendia die gespecialiseerd is in het uitvoeren van deze test. Het laboratorium voldoet aan de hoogste eisen en wordt regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke nationale en internationale instanties. De uitvoering van de test is wettelijk gebonden aan strenge kwaliteitseisen. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van de BluePrint test.

Referentie:

  1. Viale G et al. Immunohistochemical versus molecular (BluePrint and MammaPrint) subtyping of breast carcinoma. Outcome results from the EORTC 10041/BIG 3-04 MINDACT trial. Breast Cancer Res Treat 2018; 167(1): 123-31.
  2. Whitworth PW, Beitsch PD, Pellicane JV, et al: Distinct Neoadjuvant Chemotherapy Response and 5-Year Outcome in Patients With Estrogen Receptor–Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative Breast Tumors That Reclassify as Basal-Type by the 80-Gene Signature. JCO Precision Oncology 6:e2100463, 2022