MammaPrint is een test die 70 specifieke genen onderzoekt in uw tumor, om te bepalen hoe agressief deze is. Met andere woorden, MammaPrint bepaalt dus hoe groot de kans is op uitzaaiingen.

Als u borstkanker heeft stelt uw arts een behandelplan op dat afhangt van de klinische kenmerken van de tumor zoals bijvoorbeeld de grootte van uw tumor, de graad van uw tumor, en de aanwezigheid van eventuele door borstkankercellen aangetaste lymfeklieren. Deze factoren, kunnen eventueel samen met de uitslag van de MammaPrint, helpen een persoonlijk behandelplan op te stellen en u en uw arts te helpen bij de beslissing of u wel of geen chemotherapie nodig heeft.

Voor wie is MammaPrint geschikt?

MammaPrint is ontwikkeld voor borstkankerpatiënten met een zogeheten ‘vroeg stadium invasieve borstkanker’. In de Nederlandse richtlijnen voor behandeling van borstkanker staat dat een MammaPrint test ingezet kan worden voor risicoanalyse bij borstkanker.

Patiënten in Nederland komen in aanmerking wanneer:
– u vroeg stadium borstkanker heeft
– de tumor niet groter is dan 5 cm
– de tumor hormoongevoelig, HER2-negatief is
– er maximaal 3 aangetasten klieren zijn gevonden

Met uw arts kunt u bespreken of de MammaPrint in uw situatie geschikt is.

De uitslag

De MammaPrint-uitslag wordt gegeven als een ‘Laag Risico’ of ‘Hoog Risico’ op het krijgen van uitzaaiingen. Deze uitslag betekent hoe laag of hoog uw persoonlijk risico is dat de kanker terugkomt en zich verspreidt naar andere delen van het lichaam.

Wat betekent een ‘Laag Risico’-uitslag?

Een MammaPrint met een ‘Laag Risico’-uitslag betekent dat uw risico op uitzaaiingen laag is en dat chemotherapie in veel gevallen niet nodig is.1

Zo hebben bijvoorbeeld patiënten met de meest voorkomende soort borstkanker (hormoonreceptor positief, HER2-negatief, zonder aangetaste lymfeklieren) met een MammaPrint Laag Risico-uitslag een gemiddelde kans van 97.9% om geen uitzaaiingen te krijgen binnen 5 jaar als zij behandeld worden met alleen hormoontherapie.¹

Binnen het ‘laag risico’, kunt u een ‘ultra laag risico’ uitslag krijgen. Wanneer u een ‘ultra laag risico’ heeft, betekent dat dat uw risico op uitzaaiingen heel laag is en dat chemotherapie waarschijnlijk niet nodig is, ongeacht uw leeftijd, en dat de duur van hormoontherapie waarschijnlijk verkort kan worden als u postmenopauzaal bent en geen lymfeklieren uitzaaiingen heeft.

Het ‘ultra laag risico’ is onderzocht in de STO – Trial, waar een deel van de patiënten slechts met twee jaar hormoontherapie was behandeld. Patiënten met ‘ultra laag risico’ in deze studie hadden een zeer hoge borstkankervrije overleving van 97% tot twintig jaar na diagnose met minstens twee jaar hormoontherapie.2 MammaPrint is de enige genexpressietest die patiënten met een ‘ultra laag risico’ kan aanwijzen. Als u postmenopauzaal bent en uw kanker niet is uitgezaaid naar de lymfeklieren heeft kan deze informatie u en uw arts helpen bij het bepalen van de beste optie voor de hormoonbehandeling: tandaard (5 jaar) of minder (2 jaar) hormoontherapie. Dit is met name relevant voor u als de bijwerkingen van hormoontherapie het moeilijk maakt om de therapie vol te houden.²,³

Wat betekent een ‘Hoog Risico’-uitslag?

Bij een MammaPrint ‘Hoog Risico’-uitslag is uw risico op uitzaaiingen verhoogd en is chemotherapie in veel gevallen de aangewezen behandeling.4

Patiënten met de meest voorkomende soort borstkanker (hormoonreceptor positief, HER2-negatief, zonder aangetaste lymfeklieren) hebben met een MammaPrint Hoog Risico-uitslag een gemiddelde kans van 94.4% om geen uitzaaiingen te krijgen binnen 5 jaar bij behandeling met zowel chemotherapie als hormoontherapie.¹

Het ontstaan van de test

De MammaPrint test is ontwikkeld in het Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kanker Instituut door twee onderzoekers (Prof. Laura van ’t Veer en Prof. René Bernards), die tot op de dag van vandaag nog steeds verbonden zijn aan Agendia, het bedrijf waar de test wordt uitgevoerd.

Deze onderzoekers hebben de cel-eigenschappen (genen) van tumoren van patiënten met vroege uitzaaiingen vergeleken met de cel-eigenschappen van patiënten zonder uitzaaiingen binnen 5 jaar na diagnose. Zeventig van deze genen bleken bepalend voor het wel of niet ontstaan van uitzaaiingen. De activiteit van deze genen tezamen vormen het 70-genen profiel van MammaPrint, dat vervolgens uitgebreid is onderzocht en getoetst in vele internationale klinische onderzoeken bij patiënten met borstkanker

Het laboratorium

De MammaPrint-test wordt uitgevoerd in een laboratorium van Agendia die gespecialiseerd is in het uitvoeren van deze test. Het laboratorium voldoet aan de hoogste eisen en wordt regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke externe nationale en internationale instanties. De uitvoering van de test is wettelijk gebonden aan strenge kwaliteitseisen. Dit waarborgt de betrouwbaarheid van de MammaPrint test.

Referentie:

  1. Piccart M, van ’t Veer LJ, Poncet C et al. 70-gene signature as an aid to treatment decision in early breast cancer: updated results of the phase 3 randomised MINDACT trial with an exploratory analysis by age. Lancet Oncology 2021; 22(4), 476-88.
  2. van ‘t Veer LJ, et al. Tamoxifen therapy benefit for patients with 70-gene signature high and low risk. Breast Cancer Res Treat 2017; 166: 593-601.
  3. Esserman LJ, Yau C, Thompson CK, et al. Use of Molecular Tools to Identify Patients With indolent Breast Cancers With Ultralow Risk Over 2 Decades. JAMA Oncol, 2017; 3(11): 1503-10
  4. Knauer m et al. The predictive value of the 70-gene signature for adjuvant chemotherapy in early breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2010; 120(3):655-61