Update 24 december 2020 

De MammaPrint wordt door een beperkt aantal zorgverzekeraars vergoed. Als uw zorgverzekeraar hier niet bij hoort, dan is er toch een mogelijkheid dat u de test krijgt, zonder dat u hiervoor een rekening krijgt. Het is belangrijk dat u samen met uw arts besluit dat een MammaPrint nuttig is in uw situatie. Uw behandelend arts is op de hoogte van de regeling. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice, te bereiken tijdens kantooruren op 020-4621510 of per e-mail naar customerservice@agendia.com.