Reactie Agendia op negatieve beoordeling MammaPrint door Zorginstituut Nederland

Agendia heeft met grote teleurstelling kennis genomen van het standpunt van Zorginstituut Nederland en het advies dat daarmee is gegeven aan minister Bruins, om de borstkankertest MammaPrint niet toe te laten tot de basisverzekering.